Startersmotor.nl - Van alles over lichte motoren
Kawasaki Z650 nu rijden

 

Voorwaarden adverteren op Startersmotor.nl


Aansprakelijkheid
Uitsluitend in het geval van grove schuld en/of opzet is Startersmotor aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. De aansprakelijkheid van Startersmotor is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van dat gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Alle verdergaande aanspraken van welke aard en van wie dan ook, zijn uitgesloten. Advertenties behoren na verschijning te worden gecontroleerd op eventuele fouten. Bij herhaalde plaatsing is Startersmotor uitsluitend aansprakelijk voor fouten die na de eerste maar wel voor de tweede plaatsing zijn doorgegeven. De adverteerder of reclamebemiddelaar vrijwaart Startersmotor voor alle aanspraken van derden voor schadevergoeding als gevolg van de door de adverteerder opgegeven advertenties en/of de inhoud van de websites waarnaar de advertenties verwijzen.

Aanleveren materiaal
Advertentiemateriaal dient uiterlijk 48 uur voor de start van de campagne per e-mail (adverteren@startersmotor.nl) te worden aangeleverd. Startersmotor is in dat geval niet verantwoordelijk voor vertraging in de plaatsing van het materiaal. Dit onverminderd de verplichting van de adverteerder om zich aan het afgesloten contract te houden. U kunt tijdens de duur van het contract nieuw materiaal aanleveren.

Totstandkoming overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door een eerste betaling te verrichten.

Tarieven en prijzen
Startersmotor is gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te verhogen of te verlagen. Indien u na het informeren over een prijsverhoging of prijsverlaging niet akkoord gaat, kunt u per eerst volgende maand het contract beëindigen. Alle prijzen zijn zonder BTW, daar dit een particulier initiatief is. Op de factuur zal geen BTW vermeld worden. U betaalt netto de afgesproken prijzen.

Exclusiviteit
Tenzij dit uitdrukkelijk is afgesproken wordt geen exclusiviteit beloofd. Op Startersmotor is een campagne van Google Adsense actief, waardoor wij geen totale controle hebben over deze advertenties. Ook is het mogelijk dat andere concurrerende adverteerders een plek ergens op de website hebben. Ook kan de plaats van uw advertentie gedeeld zijn met andere adverteerders, waardoor deze wisselend worden getoond. Wij zullen maximaal drie advertenties op één positie tonen, dit voorkomt tevens reclameblindheid.

Betaling
Betaling vindt vooraf plaats, tenzij anders vermeld.

Duur van contract
Een campagne zal per kalendermaand lopen, tenzij anders vermeld. Vooraf is het mogelijk om meerdere maanden te selecteren, ook is het mogelijk om tijdens een lopende campagne, deze te verlengen. Een lopend contract kan per direct worden opgezegd. De campagne loopt dan eind van dezelfde kalendermaand af of indien gewenst per direct. Indien er een geldbedrag blijft open staan door het eerder stopzetten van de campagne, zal dit niet aan u worden teruggestort.

Reclame-uitingen dienen te voldoen aan de eisen die de Nederlandse Reclame Code stelt. Reclame-uitingen mogen geen pornografisch of racistisch materiaal bevatten.

 

Steun Startersmotor en koop via deze links - bol.com - AliExpress - Booking.com


© Copyright 2007-2020 Startersmotor.nl - privacy policy/disclaimer | over ons | links | Startersmotor helpen | contact | Startersmotor op Facebook Startersmotor op YouTube Startersmotor op Instagram